תנאי שימוש ורכישה

זכויות

תנאי שימוש באתר ובמוצרים הנמכרים ע"י רמי לוי תקשורת על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר בהם רמי לוי תקשורת מאפשרת לך, (להלן: "המשתמש") גישה לאתר האינטרנט של רמי לוי תקשורת(בכתובת http://www.Rami-Levy.co.il) ובבעלותה (להלן "האתר"). השימוש באתר ו/או , בשירותים, במוצרים ובמידע הכלולים בו, כולל בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.התנאים המפורטים יהיו כפופים לשינויים מעת לעת והתנאים או השירותים המעודכנים יהיו מפורסמים באתר.
בתנאי שימוש אלו המונחים "אנחנו", "אנו" ו"שלנו" מתייחסים במשותף ל רמי לוי תקשורתולכל משניה, ספקיה ומשוקיה. המונח "המשתמש" מתייחס ללקוח.

נכונות המידע

החברה עושה כל שביכולתה לוודא את עדכנות האתר בכל רגע נתון. חלק מהמידע מתקבל ע"י החברה מספקים ומאתרי חברות ואנו איננו מתחייבים לשינויים אשר יכולים להתבצע בכל עת באתרם ללא הודעה מוקדמת, לכן החברה איננה יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך, לחברה על מנת שתוכל לתקנו.

 

שימוש בלתי הולם בתוכן האתר והמוצרים המוצעים למכירה בו

המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק. המשתמש אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו.

 

הקניין הרוחני

כרטיס הסים הבינלאומי רמי לוי תקשורת ושירותו הינם סימן מסחרי של החברה. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו - לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו - שמורות לחברה. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ''ל או כל חלק מהנ''ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, כל התמונות והגראפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

 

תחום האחריות

החברה איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. החברה שומרת על זכותה להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם של הלקוחות וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. החברה מספקת את השירות והמוצרים המוצגים באתר. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנחנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירות והמוצרים יהיו פעילים באופן רציף ובכך אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיה רציף או חופשי מכל תקלה.

כרטיס רמי לוי תקשורת הוא כרטיס סים אמריקאי של חברתTelna  וחברת רמי לוי תקשורת משווקת בלעדית את כרטיסי הסים של Telnaבישראל חברת רמי לוי תקשורת לא מתחייבת לשירות בשום צורה שהיא. האחריות על מתן השירות ואיכות השירות הסלולארי היא של ספק התקשורת Telna. חברת Telnaשומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות על כרטיסי הסים שאנו משווקים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

אבטחת האתר

החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של החברה, או לסייע בפעולות כאמור. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

תקנון רכישת מכשיר באתר רמי לוי תקשורת

 


הגלישה באתר רמי לוי תקשורת ו/רכישת כל מוצר ו/או הצטרפות לשירות מהווה את הסכמתך לקבלת תנאי תקנון זה. 
 
תנאי הכרחי לכל רכישה באתר זה כי הנך מעל לגיל 18 והפרטים האישיים אותם תזין בתהליך הרכישה - שלך בלבד.
כמו כן הנך מאשר כי אתה הוא בעל כרטיס האשראי איתו הינך מבצע את העסקה.
 
הגשת כל פרט כוזב הינו עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 
האחריות למכשירים הניתנת למשך שנה, מסופקת באופן בלעדי על ידי היבואן של המכשיר ואשר שמו מצויין בעמוד הרלוונטי לכל מכשיר.
 
ליד כל מוצר המופיע באתר זה יצויין זמן האספקה, זמן אספקה זה כפוף לזמינות במלאי ולעיתים זמני האספקה עשויים לחרוג מהזמן הפורמלי המצוין באתר.
 
 במידה והפריט כבר לא יהיה זמין למכירה, רמי לוי תקשורת תבטל את ההזמנה ולא יבוצע כל חיוב ללקוח.
 
במפרט הטכני של המכשירים הנמכרים באתר, יצוין ליד כל מכשיר גרסת מערכת ההפעלה, גרסת מערכת ההפעלה המצוינת במפרט לא מציינת בהכרח את הגרסא איתה יגיע המכשיר הנרכש אלא את הגרסה המעודכנת אותה שחרר היצרן, ניתן לבצע שדרוג לגרסא האחרונה ששוחררה על ידי היצרן באופן עצמי.
 
נפח הזכרון המצויין כולל בתוכו כבר את הנפח המוקצה לטובת מערכת ההפעלה, נפח זה משתנה בין כל יצרן וממכשיר למכשיר.
 
לקוח אשר רכש מוצר באתר זה יהיה אחראי באופן בלעדי לאחזקתו ולכל שירות הנדרש כמו עדכוני תוכנה וכד'.
 
הלקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
 
ניתן לבטל את העסקה בהודעה טלפונית לשירות הלקוחות/בכתב/במייל.
 
תנאי הכרחי לביטול העסקה הוא כי לא נעשה במוצר כל שימוש, לא התבצעה שיחה ו/או גלישה מן המכשיר.
 
עסקה תבוטל אך ורק לאחר חזרת המוצר בשלמותו על חשבון הלקוח ועל פי התנאים לעיל למשרדי רמי לוי תקשורת בירושלים, רחוב האומן 15 ו/או לאחד מסניפי רמי לוי תקשורת.
 
במקרה של ביטול העסקה ובמידה והמוצר כבר יצא לכיוון הלקוח בחברת השליחויות ו/או הגיע למען הלקוח, ישא הלקוח בגין עלות דמי המשלוח בסך 49 ש"ח.
 
אספקת המוצרים ככול שיוזמנו כפופה למלאי ולזמן הגעה של עד 21 ימי עסקים
 
במקרה של ביטול עסקה, יחויב המזמין ב-5% מעלות העסקה אשר לא יעלו על 100 ש"ח וללא כל קשר לעלות דמי השליחות המצוינים בסעיף הקודם. 
 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.