מסר אישי

מה זה שירות "מסר אישי"

מערכת "מסר אישי" של פיקוד העורף הינה מערכת חדשנית המאפשרת הפצות התרעות חירום באמצעות רשתות הסלולאריות בארץ כאמצעי התרעה משלים למערך הצופרים הקיים. ההתרעה הסלולארית מופצת תוך שניות ספורות לאזורים המוגדרים על ידי פיקוד העורף בעת הצורך. ההתרעה משודרת ישירות לאנטנות הסלולאריות (GSMו- UMTS) הנמצאות באזורים אלו ובאמצעותן למנויים.

קבלת ההתרעה הסלולארית אינה כרוכה בדמי תשלום כלל. הטכנולוגיה שנבחרה למימוש היכולת הינה Cell Broadcast(הפצה מבוססת תאים סלולאריים) השונה במהותה מהודעות SMS. בטכנולוגיה זו הפצת ההתרעות הינה חד כיוונית, בדומה לשידור של תחנת רדיו. טכנולוגיה זו מהירה יותר ממשלוח הודעות SMS, פחות מושפעת מעומסים ברשת הסלולארית, משודרת לפרק זמן מוגדר, ממוענת רק לתאים הסלולאריים הנמצאים באזור ההתרעה ואינה פוגעת בפרטיות האזרח שכן המסר משודר לכל המנויים שבאזור ההתרעה, ללא אבחנה במנוי, בזהותו או במיקומו (כאמור – דומה לקליטה של שידורי תחנת רדיו).

 

האם ניתן להסתמך לחלוטין על מסר אישי כהתראה ללא עזרים נוספים

יש לראות ב"מסר אישי" אמצעי משלים בלבד לשלל ההתראות הנמסרות על ידי מערך פיקוד העורף

האם המכשיר שלי תומך בהודעות אלו?

רוב מכשירי הטלפון הסלולרי שנמכרו ו/או נמכרים על ידי רמי לוי תומכים בתכונת CBהמאפשרת קבלת הודעות מסר אישי. לתשומת ליבך, מכשירים מדגם iPhoneומכשירים כשרים אינם תומכים בתכונת CBולכן לא ניתן להפעיל במכשירים אלו את שירות מסר אישי, כמו כן, מרבית ציודי קצה רט"ן, שאינם מכשירי טלפון סלולרי (כגון: טאבלטים, מודמים, ראוטרים) אינם תומכים בשירות.

כיצד להפעיל את מערכת המסר האישי במכשיר שלי (בהנחה שהמכשיר תומך)

המכשירים הנמכרים על ידי רמי לוי ואשר תומכים בשירות המסר האישי, מסופקים לצרכן, בד"כ כאשר תכונת ה- CBפתוחה בהם כברירת מחדל, ומאפשרת קבלת הודעות מסר אישי. עם זאת, אנו ממליצים לבצע בדיקה של הגדרות המכשיר ולוודא שתכונת ה- CBמופעלת במכשיר ואכן ניתן לקבל את השירות.


לכל אחד מהמכשירים התומכים עשויות להיות הנחיות תפעול שונות, במקרה בו ההנחיות שניתנו באתר אינן מתאימות למכשיר שברשותך או במקרה בו מתעוררות שאלות נוספות אנא חייג לכוכבית 123 שיחת חינם למנויי רמי לוי תקשורת.

חשוב לדעת:

  • לא כל ציודי הקצה תומכים בתכונת ה- CB, חלק מציוד הקצה תומך בתכונה באופן חלקי בלבד, הכל בהתאם להגדרות היצרן
  • שימוש בשירות עלול לגרום לפגיעה בציוד הקצה, וכן עשוי להביא לצריכת סוללה מוגברת
  • רמי לוי תקשורת או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות חוזית ו/או נזיקית, לכל נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב הפעלת תכונת ה- CBו/או הפעלת שירות מסר אישי ו/או שימוש בשירות זה
  • רמי לוי תקשורת לא תהיה אחראית לאי קיום ו/או אי תקינות תכונת ה- CB, לרבות אי קבלת מסרים ו/או קבלתם באופן משובש ו/או קבלתם במועד מאוחר. כמו כן, מובהר כי רמי לוי תקשורת לא תהיה אחראית לכל פגיעה בשירות ו/או במכשיר עקב שימוש בתכונת ה- CB

במקרה תקלה מי אחראי שירותי הממסר של חברת רמי לוי תקשורת?

כמתבקש וכעולה מהוראות הרישיון בעניין זה מונה סמנכ"ל רמי לוי תקשורת שלומי גוליאן לאחראי תקינות הממשק בעניין זה בכל בעיה יש לבקש לעדכן את הממונה ולהמתין לתשובה בטווח זמן של 3 שעות

היכן ניתן לברר פרטים נוספים?

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר פיקוד העורף

http://www.oref.org.il/

http://www.oref.org.il/907-he/Pakar.aspx