מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות ואבטחה של רמי לוי תקשורת

 

פרטיותך חשובה לנו.

 

שמירה על הנתונים ואחסנה במאגר מידע

אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.

הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.

 

מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע שלך?

כדי שנוכל לספק לך סל שירותי תקשורת רחב, אנו נהיה רשאים להעביר מידע אודותיך ממאגרי המידע שלנו אל רמי לוי תקשורת, המספקת שירותי תקשורת ולקבל ממנה מידע כאמור.

כדי לספק את השירותים וכדי לספק לך שירותים מותאמים אישית, אנחנו צריכים לאסוף ולעבד נתונים על השיחות שתבצע ושתקבל, על המסרים שתשלח ותקבל, ועל שאר השירותים שתשתמש בהם וגם על מיקומך בארץ או בעולם. בכפוף להוראות הדין, רמי לוי תקשורת תשתמש בנתונים למטרות חיוב על השימוש בשירותים (כולל משלוח חשבונות ומידע אחר), לשם ניהול הרשת ושיפורה, כדי לספק לך שירות מותאם אישית, כדי לספק לך שירותים ומוצרים שתזמין או שתשתמש בהם, כדי למנוע גניבה והונאה ולמטרות אבטחה, כדי לספק לך מידע על השירותים שלנו ולהעניק לך הטבות שונות למטרות שיווקיות, כדי לטפל בתלונות ולמטרות סטטיסטיות שונות.

כדי לספק שירותים מסוימים, אנחנו צריכים להעביר לצדדים שלישיים מידע, העשוי לכלול, בין השאר, את כתובת הIP  ואת המיקום שלך וכן שמות משתמש וסיסמאות שלך; בנוסף, שירותים מסויימים (כגון צ'ט עם נציגי שירות באתר) מסופקים באמצעות צדדים שלישיים, שגם להם גישה לנתוניך. אנחנו ננקוט באמצעים סבירים להגן על פרטיותך גם במקרים אלה, אבל אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך מסכים להעברת המידע לאחרים. למרות זאת, אנחנו יכולים להשתמש בפרטים המאפשרים לזהות את מכשירך ולהעבירם לספקים שלנו, למשל כדי לאפשר לך לקבל תכנים המותאמים אישית לצרכיך ולהעדפותיך, אבל במקרים כאלה לא נעביר ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהותך באופן אישי בלי הסכמתך.

 

מקרים חריגים ומיוחדים

מספר הטלפון שלך, כפי שהזנת אותו בעת הרישום לאתר, יופיע בכל הודעות ה- SMSוה- MMSשתשלח באמצעות האתר.

כל הודעות דואר אלקטרוני (email) שתשלח, וכן הודעות, תגובות ודעות בפורומים, בבלוגים או בכל מקום אחר באתר שתפרסם או תעלה יציינו לפחות את שם המשתמש שלך בשירות זה, וייתכן שייאסף גם מידע אחר (כמו כתובות IP, שמות משתמש, וכו') המאפשר לזהותך.

לצרכי אספקת השירותים והתכנים והתמיכה בהם, אנו נאחסן ברשת הודעות, מסרים, תכני וידאו (לרבות וידאו קליפים), סיסמאות ושמות משתמש.

רמי לוי תקשורת שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם רמי לוי תקשורת מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של רמי לוי תקשורת או של חברות קשורות אליה או של ספקי התכנים; (3) לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים, לרבות ספקי התכנים המוצגים באתר; (5) במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.

אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד והשירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

 

אבטחת מידע

התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

 

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

האתר משתמש ב"קוקיז"  לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים באינטרנט מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookiesבמחשבך. ה- Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן (כגון מדיניות הפרטיות של Google)

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מציגים מודעות שלנו באתרים ברשת.

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookieלהצגת מודעות המבוססות על ביקורים קודמים שלך בעבר באתרינו.

באפשרותך לבטל את הצטרפותך לשימוש של Googleבקובצי cookie, על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש, או בהגדרות חשבון Google  שלך.

 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.