מסמכים וטפסים

חתום על מסמך לפי קוד:


טופס גישה לשירותים
פתיחה לשיחות בין לאומיות
חשבונית במייל
פתיחת קו
טופס העברת בעלות למנוי
טופס העברת בעלות למנוי - למעביר
חסימת שירותי נדידה
פתיחה לשיחות,הודעות,וגלישה יומית 150 MB
פתיחה לשירות שיחות והודעות בנדידה
פתיחה לשירותי שיחות 1900 1901 1902
פתיחה לשיחות לרשתות פלסטינאיות
פתיחה לשירות הודעות לחו"ל
חסימת מענה קולי
פתיחת שירות התא הקולי
הודעות מולטימדיה
חיוב בגין החלפת מספר למנוי בסך 100 ש"ח
בקשה להעברת תוכנית מפוסט לפריפייד
פתיחה לשיחות בינלאומיות והוספת חבילת 500 דקות
חסימת לשירות חבילת 500 דקות לשיחות בינלאומיות
ניתוק מנוי - אובדן - גניבה - כללי מסמך לחתימה
חיוב בגין דמי חיבור ללקוח חוזר בסך 30 ש"ח
בקשה לפירוט שיחות במייל
ועד בזק
New Generation 5G
20GB Children
100GB Multi
250GB International
מעבר מפריפייד לפוסטפייד 100GB Multi
חחוזה מעבר מפריפייד לפוסטפייד 20GB children
Kosher Multi Family
מעבר מפריפייד לפוסטפיידKosher Multi Family
מעבר מפריפייד לפוסטפייד 170GB Multi
מעבר מפריפייד לפוסטפייד 230GB Multi
טופס ייפוי כח
טופס גישה לשירותים ללקוח
תעריפי נדידה
רשיון
מחירון תעריפים מיוחדים
תקנון ותנאי שימוש
הסכם התקשרות