מסמכים וטפסים

חתום על מסמך לפי קוד:


פתיחה לשיחות בין לאומיות
ניתוק מנוי - אובדן - גניבה - כללי
חשבונית במייל
טופס העברת בעלות למנוי
טופס העברת בעלות למנוי - למעביר
חסימת כל שירותי נדידה
פתיחה לשיחות,הודעות,וגלישה יומית 150 MB
פתיחה לשירות שיחות והודעות בנדידה
פתיחה לשירותי שיחות 1900 1901 1902
פתיחה לשירות שיר בהמתנה
פתיחה לשיחות לרשתות פלסטינאיות
פתיחה לשירות הודעות לחו"ל
הפעלת שירות בקרת תכנים
פתיחה לשירות הודעות לרשתות פלסטינאיות
פתיחת גלישה סלולרית
חסימת מענה קולי
פתיחה לשירות שיחות וידאו
בקשה להעברת תוכנית מפוסט לפריפייד
הוספת שיחת וועידה
חוזה מעבר מפריפייד לפוסטפייד (כשר)
פתיחה לשיחות בינלאומיות והוספת חבילת 500 דקות
חסימת לשירות חבילת 500 דקות לשיחות בינלאומיות
חוזה מעבר מפריפייד לפוסטפייד 15 GB
חוזה מעבר מפריפייד לפוסטפייד 50 GB
חוזה מעבר מפריפייד לפוסטפייד 80 GB
טופס ייפוי כח
טופס גישה לשירותים ללקוח
תעריפי נדידה
מדריך למנויים כשרים
רישיון רטן
רשיון
העתק הרשיון חדש
הסכם התקשרות

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.