תכנית Multi 200 GB
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה הינו 29 ₪ לחודש . חבילה זו ללא תשלום דמי מעבר למנוי קיים. למצטרף חדש דמי חיבור בעלות חד פעמית של 49 ₪. החבילה תכלול עד 3000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (המוקדם מביניהם) עד 3000 SMS / וחבילת גלישה 200 GB בכפוף להסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תוכנית Extra 100 GB
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה הינו 44 ₪ לחודש . ההטבה מקנה 24 חודשים ראשונים במחיר 29 ₪ לחודש. חבילה זו ללא תשלום דמי מעבר למנוי קיים. למצטרף חדש דמי חיבור בעלות חד פעמית של 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 100 GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תכנית Extra 50 GB
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה הינו 40 ₪ לחודש . ההטבה מקנה 24 חודשים ראשונים במחיר 25 ₪ לחודש. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪. למצטרף חדש דמי חיבור בעלות חד פעמית של 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 50 GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
זול להיות בקשר - כשר Multi
שיחות
מחיר החבילה: 28 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 24 חודשים ראשונים במחיר 18 ש"ח. חבילה זו ללא תשלום דמי מעבר למנוי קיים. למצטרף חדש דמי חיבור בעלות חד פעמית של 49 ₪. החבילה תכלול 7500 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תוכנית GB 20 Multi ב 19.90 לחודש
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה הינו 29.90 ₪ לחודש . ההטבה מקנה 12 חודשים ראשונים במחיר 19.90 ₪ לחודש. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪. למצטרף חדש דמי חיבור בעלות חד פעמית של 49 ₪. החבילה תכלול 3000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 3000 SMS / וחבילת גלישה 20 GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.