תכנית Extra 150 GB
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 49 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 24 חודשים ראשונים במחיר 34 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 0 ₪ במעבר לחבילה זו בלבד, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 150GB בכפוף לחוזה והסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תוכנית Extra 100 GB
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 44 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 24 חודשים ראשונים במחיר 29 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 0 ₪ במעבר לחבילה זו בלבד, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 100GB בכפוף לחוזה והסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תכנית Extra 50 GB
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 40 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 24 חודשים ראשונים במחיר 25 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 50 GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תוכנית 15 GB אקסטרה ב 19.90 לחודש
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 29.90 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 12 חודשים ראשונים במחיר 19.90 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מביניהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 15GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות | לתנאי התוכנית
תוכנית כשרה - 14.90
שיחות
מחיר החבילה: 24.90 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 24 חודשים ראשונים במחיר 14.90 ש"ח. דמי מעבר לחבילה הינו 29.90 ₪. דמי חיבור 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית
תכנית 100 GB אקסטרה למועדון כ"א רמי לוי
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 35.00 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 12 חודשים ראשונים במחיר של 25.00 לכל מנוי. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪. דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 5000 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) 5000 SMS / וחבילת גלישה 100GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות. | לתנאי התוכנית

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.