extra 1GB - הטבת 12 חודשים
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 89.90 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 12 חודשים ראשונים במחיר 19.90 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 7500 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) 7500 SMS / וחבילת גלישה 1GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות.
extra 14GB - הטבת 12 חודשים
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 89.90 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 12 חודשים ראשונים במחיר 29.90 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 7500 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) 7500 SMS / וחבילת גלישה 14GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות.
extra 24GB - הטבת 12 חודשים
שיחות
הודעות
גלישה
מחיר החבילה: 89.90 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 12 חודשים ראשונים במחיר 49.90 ₪. דמי מעבר חד פעמי לחבילה הינו 29.90 ₪, דמי חיבור למצטרף 49 ₪. החבילה תכלול 7500 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) 7500 SMS / וחבילת גלישה 24GB בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות.
תוכנית כשרה - כמה? שבע!
שיחות
מחיר החבילה: 89.90 ₪ לחודש לכל מנוי, הטבת 12 חודשים ראשונים במחיר 6.90 ש"ח. וכן הטבת 12 חודשים נוספים במחיר 14.90 ש"ח דמי מעבר לחבילה הינו 29.90 ₪. דמי חיבור 49 ₪. החבילה תכלול 7500 דקות שיחה ו / או 2000 שיחות (והמוקדם מבינהם) בכפוף לחוזה ולהסכם ההתקשרות.

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.