תוכנית כשרה Extra kosher במחיר 9.90 ש"ח

תקציר עסקה עבור מספר חוזה 

פרטי הלקוח מס' זהות:  תאריך:   מנוי:  סוג מנוי  שם מוכרן: 

 

מספר נייד:

מס' נוסף:

מייל:

מספר ת.ז:

שם לקוח:

שם משפחה:

רחוב: בית: עיר:

המסלול שבחרת:

מגבלות החבילה:

טבלת תעריפים:

 דמי מנוי קבועים בתוכנית זו: 49.90 ₪.
 דמי מנוי חודשיים (ולאחר זיכוי של 40 ₪) לתקופת 12 החודשים הראשונים: 9.90   ₪.
 דמי מנוי חודשיים (ולאחר זיכוי של 35 ₪) ולאחר תקופת 12 החודשים הראשונים: 14.90 ₪.
 דמי מנוי חודשיים ולאחר 24 החודשים הראשונים: 49.90 ₪.
 תעריף דקת שיחה בחריגה ממגבלות החבילה: 0.20   ₪.
 תעריף שיחת וידאו: 0.49   ₪.
 תעריף הודעת SMS בחריגה ממגבלות החבילה: 0.15   ₪.
 תעריף הודעת MMS (הודעת מולטימדיה): 0.15   ₪.
 מחיר לדקת שיחה בשבת: 11.80 ₪.
 שירות שיר בהמתנה: 9.90   ₪.
 דמי מעבר (תקף במעבר לתוכנית זו בלבד): 19.90 ₪.
 עמלה בגין תשלום חוזר: 29.90 ₪.
 עמלה בגין מכתב לתשלום שלא כובד: 29.90 ₪.
 עמלה בגין שליחות רגילה ללקוח: 49.90 ₪.
 דמי חיבור בכל הצטרפות למנוי: 49.90 ₪.

תאריכי סיום הטבה וזיכוי:

שים לב:

הריני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את תקציר העסקה וכן את טופס הגישה לשירותים וכן את ההסכמים הנספחים לתוכנית ההצטרפות לרבות נספח הסכם התקשרות ולאחר שקראתי/נו אותם בעיון אני חותם מרצוני החופשי בחתימתי זאת על החוזים הנ"ל כמו כן הנני מאשר שכלל החוזים והמסמכים נמסרו לי/נו במעמד זה, והנני מסכים/ים לתוכנם זאת לאחר שניתנה לי/נו הזדמנות סבירה לעיין בהם.

מסמך זה תקף ומחייב לאחר חתימת שני הצדדים ולאחר מסירת המסמך חתום לחברת רמי לוי תקשרת וקבלת אישור ביצוע המעבר בפועל.

שים לב!!! מאחר והחוזה הינו תוצר אוטומטי מערכתי של בחירת תוכניתך ולסימון בחירותיך במאפייני התוכנית, משכך הוספת מלל או פרשנות בגוף החתימה אסורה בהחלט והאמור במלל שכזה אינו מחייב אף צד, במקרה ובמיקום החתימה הוכנס מלל נוסף החתימה תחייבת את האמור בכתב הדפוס אך לא תשמש לצורכי פרשנות צד כלשהו בחוזה.

 

שם החותם: רן אפרתי
מנכ"ל - רמי לוי תקשורת

חתימה: