חתימה על חוזה: חסימה להודעות לרשות פלסטינית

אנא מלא משמאל את פרטי הזיהוי

לחץ לפתיחת שירות הודעות לרשתות פלסטינאיות.

מספר מנוי, מספר זהות, וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום המעודכן למנוי שברשותך

 
 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.