חתימה על חוזה: חסימת כל שירותי נדידה

אנא מלא את פרטי הזיהוי

מספר מנוי, מספר זהות, וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום המעודכן למנוי שברשותך

לחץ לפתיחה לשיחות , הודעות  וחבילת גלישה יומית  של 150 MB ביום בנדידה.

 

מחיר דקת שיחה יוצאת במדינות הכלולות בחבילה בשיחת חיסכון : 0.90 ש"ח.

מחיר דקת שיחה יוצאת ישירה (שאינה בשיחת חיסכון) במדינות הכלולות בחבילה : 4.90 ש"ח.

מחיר דקת שיחה נכנסת במדינות הכלולות בחבילה : 0.90 ש"ח.

מחיר הודעת SMS יוצא במדינות הכלולות בחבילה : 0.90 ש"ח.

מחיר חבילת גלישה יומית 150 MB במדינות הכלולות בחבילה : 19.90 ש"ח.

 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.