חתימה על חוזה: חשבונית במייל

 

אנא מלא משמאל את פרטי הזיהוי

מספר מנוי, מספר זהות, וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום המעודכן למנוי שברשותך


שים לב!!!! הפעלת השירות הינה ללא עלות

 
 

פרטי זיהוי

מנוי:
4 ספרות אחרונות כ.א.