חתימה על חוזה: פתיחה לשירות שיחות וידאו

אנא מלא משמאל את פרטי הזיהוי

לחץ לחסימת שירות שיחות וידאו.

מספר מנוי, מספר זהות, וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום המעודכן למנוי שברשותך

 

 
 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.