חתימה על חוזה: פתיחה לשירות הודעות לרשתות פלסטינאיות

אנא מלא משמאל את פרטי הזיהוי

לחץ לחסימת שירות הודעות לרשתות פלסטינאיות.

מספר מנוי, מספר זהות, וארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום המעודכן למנוי שברשותך

 
 

פרטי זיהוי

wait
אנא המתן
הפעולה עשויה לקחת מס' דקות.